Internet Archive BookReader

Be-ovdan moladeti : yad ṿa-shem li-ḳehilah ḳedoshah Bardeyov, Tsekhoslovaḳyah : mi-yom hiṿasdah ṿe-ʿad ḥurbanah